0 0
Chemistry 0 | Rating 0
352
83
Dúbravka
GK
81
DIV
84
REF
84
HAN
50
SPD
84
KIC
82
POS
Dúbravka
83
GK
86
Varane
CB
84
PAC
65
DRI
47
SHO
86
DEF
64
PAS
81
PHY
Varane
86
CB
83
Hinteregger
CB
71
PAC
63
DRI
65
SHO
84
DEF
68
PAS
83
PHY
Hinteregger
83
CB
82
Wan-Bissaka
RB
90
PAC
81
DRI
53
SHO
84
DEF
66
PAS
76
PHY
Wan-Bissaka
82
RB
85
Aránguiz
CDM
65
PAC
83
DRI
73
SHO
77
DEF
85
PAS
75
PHY
Aránguiz
85
CDM
87
Luis Alberto
CM
75
PAC
87
DRI
79
SHO
52
DEF
90
PAS
62
PHY
Luis Alberto
87
CM
83
Joaquín
LM
70
PAC
85
DRI
82
SHO
47
DEF
86
PAS
59
PHY
Joaquín
83
LM
90
Mané
LM
96
PAC
90
DRI
86
SHO
46
DEF
81
PAS
77
PHY
Mané
90
LM
82
Sanson
CM
78
PAC
80
DRI
77
SHO
74
DEF
81
PAS
78
PHY
Sanson
82
CM
86
Depay
CF
89
PAC
85
DRI
83
SHO
34
DEF
84
PAS
79
PHY
Depay
86
CF
89
Reus
CF
86
PAC
88
DRI
89
SHO
46
DEF
86
PAS
68
PHY
Reus
89
CF
81
Sepe
GK
81
DIV
85
REF
82
HAN
53
SPD
67
KIC
79
POS
Sepe
81
GK
82
Maripán
CB
44
PAC
52
DRI
38
SHO
82
DEF
53
PAS
83
PHY
Maripán
82
CB
82
Ansaldi
LM
79
PAC
84
DRI
67
SHO
79
DEF
82
PAS
74
PHY
Ansaldi
82
LM
81
Matheus Pereira
CAM
84
PAC
85
DRI
79
SHO
44
DEF
77
PAS
69
PHY
Matheus Pereira
81
CAM
84
Vardy
ST
90
PAC
77
DRI
84
SHO
57
DEF
67
PAS
77
PHY
Vardy
84
ST
82
Stuani
ST
72
PAC
79
DRI
82
SHO
51
DEF
72
PAS
85
PHY
Stuani
82
ST
81
Podolski
RF
76
PAC
81
DRI
85
SHO
51
DEF
81
PAS
83
PHY
Podolski
81
RF
78
Battocchio
CM
80
PAC
82
DRI
74
SHO
64
DEF
76
PAS
66
PHY
Battocchio
78
CM
73
Sierra
CM
72
PAC
76
DRI
72
SHO
64
DEF
76
PAS
81
PHY
Sierra
73
CM
79
Vinícius
ST
78
PAC
73
DRI
79
SHO
31
DEF
57
PAS
77
PHY
Vinícius
79
ST
78
Le Fondre
ST
75
PAC
76
DRI
81
SHO
37
DEF
70
PAS
72
PHY
Le Fondre
78
ST
75
Maja
ST
85
PAC
71
DRI
77
SHO
37
DEF
62
PAS
65
PHY
Maja
75
ST
Chemistry 0
Rating 0
Starting XI Price
0
0
Player Prices